Vítejte na webu

němčičské neprofesionální knihovny!

 

OBRÁZEK : img_0238.jpg

Těšíme se na Vaši návštěvu!

Otevřeno:

pondělí 18:00 - 20:30 hod

středa 18:00 - 20:30 hod

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BŘECLAV ZVE NA KONFERENCI ŽIVÝ FOLKLÓR - https://knihovnanemcicky.files.webk.cz/files/ivy_folklor_2019.pdf