CENÍK

placených služeb a poplatků Místní knihovny Němčičky

 

Manipulační poplatky knihovny

1. Registrační poplatek pro čtenáře:

dospělí čtenáři                                                           50,- Kč/na rok

žáci, studenti, důchodci                                               30,- Kč/na rok

 

2. Meziknihovní výpůjční služba                                          poštovné

3. Internet                                                                        zdarma

 

Sankční poplatky

1. Vystavení duplikátu čtenářského průkazu                        5,- Kč

 

2. Poplatek za opožděné vrácení vypůjčené literatury

při 1. upomínce (po uplynutí výpůjční lhůty)                        5,- Kč

2. upomínce                                                                           10,- Kč

3. upomínce                                                                           20,- Kč

4. upomínce                                                                           40,- Kč

 

3. Ztráta časopisu                                                                  pořizovací cena

 

4. Ztráta knihy                                                                      pořizovací cena a manipulační poplatek 30,- Kč

 

Ztráta knihy z VF                                                                 pořizovací cena knihy

a manipulační poplatek 50,- Kč

 

5. Poškození knih

Poškození čárového kódu knih z VF                                    20,- Kč

Sankční poplatek při poškození knihy nebo časopisu           výši poplatku určí knihovník