Obec Němčičky leží v okrese Břeclav, 10 km od nájezdu na dálnici D2 v Hustopečích, OBRÁZEK : 46.jpgv členitém terénu jihovýchodního výběžku Ždánického lesa. Nejnižší místo katastru obce je ve výšce 177 m n.m., nejvyšší 316 m n. m. Průchozí silnice spojují Němčičky se sousedními Velkými Pavlovicemi, Horními Bojanovicemi, Boleradicemi a Bořeticemi.
Doprava je zde pouze autobusová. Jde převážně o spoje do Velkých Pavlovic, Bořetic a Hustopečí. Nejbližší vlaková zastávka je v Bořeticích.

Název obce ukazuje na původ v souvislosti s německou kolonizací. Obce stejného jména jsou i u Židlochovic a u Znojma. První doložení majitelé vsi byli páni z Klobouk a Boleradic. V roce 1763 žilo v Němčičkách 346 obyvatel, v roce 1930 pak 814 obyvatel. Od tohoto roku jejich počet stále klesá až k dnešnímu číslu 605 (stav k 1. 1. 2010).

Němčičky jsou členem Mikroregionu Hustopečsko, svazku obcí Modré hory a dobrovolného svazku obcí Dobrá voda.

 


Etnograficky leží Němčičky na pomezí mezi Hanou a Slováckem. Zdejší nářečí je dolské a kroj hanácko-slovácký. Obec je tradiční ovocnářskou a vinařskou vsí, ve které dnes převažuje pěstování meruněk a vinných odrůd charakteristických pro velkopavlovickou oblast.

Místní kOBRÁZEK : 50.jpgostel je z roku 1678 a je zasvěcen Navštívení Panny Marie. V katastru obce se nacházejí tři kapličky: sv. Antonína Paduánského, sv. Floriána a Božího srdce.
Němčičská škola je prvně zmiňována v r. 1800, současná školní budova je z let 1893 a 1927. V n
í jsou ve dvou třídách čtyři ročníky základní školy a jedna třída mateřské školy.
Občané
Němčiček jsou zaměstnáni v místním ZD, ponejvíce však v různých podnicích v okolí (Velké Pavlovice, Hustopeče).

V 70. letech byly v blízkosti Němčiček prováděny průzkumné vrty do hloubek kolem 5000 m. Byla zjištěna ložiska ropy a plynu, ale těžba se neprovádí.

Poslední roky jsou Němčičky známé především sportovním areálem, v němž naleznete koupaliště a lyžařský svah  s umělou sjezdovkou (nejníže položený ve střední Evropě). Nově byla vybudována bobová dráha - první na jižní Moravě.
K přírodním zajímavostem obce patří chráněná území Nosperk a Růžený (Velký Kuntínov je v těsném sousedství), ve kterých se nalézá mnoho ohrožených druhů rostlin, dále se zde nacházejí chráněné stromy jeřábu oskeruše.

 

Katastrem obce procházejí dvě významné cyklotrasy - Krajem André a Moravská vinná stezka. Obě tyto trasy spojuje Obecní vinařská stezka, zaměřená na poznávání místních pamětihodností z historie obce až po současnost. Vede zde také regionální trasa Modrohorské cyklostezky, cyklostezka Větřák a Vycházkový chodník obcí Němčičky.